DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Miêu tả thị trường

Trước khi bắt đầu bất kỳ họat động bán hàng và tiếp thị nào, bạn cần phải có được một kiến thức vững chắc về thị trường.

Nếu như bạn không có một cảm nhận nào về khách hàng của bạn là ai thì sẽ rất khó khăn trong việc tìm ra phương thức tiếp cận họ.

Có rất nhiều câu hỏi có thể hỏi để có được chân dung về khách hàng của bạn. Ở đó có bao nhiêu khách hàng tiềm năng? Họ sống trong vùng hay ở khu thành thị, ở tỉnh hay ở trong nước, ở Châu Á hay trên toàn thế giới?
Họ là đàn ông, phụ nữ, người già hay trẻ em? Họ thích làm gì trong thời gian rảnh rổi? Mức giới hạn mà họ sẵn sàng trả cho sản phẩm là như thế nào?

Bạn cần phải biết càng nhiều càng tốt về các khách hàng tiềm năng của mình. Nếu như bạn biết được tên và địa chỉ của khách hàng, bạn đã tiến được rất xa trong việc nghiên cứu thị trường.

Trong thị trường, bạn cũng cần phải tìm kiếm các đối thủ cạnh tranh. Bạn cần phải tìm ra cái gì mà bạn đang phải đương đầu với.

Chất lượng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh ở mức nào? Giá cả là bao nhiêu? Doanh thu của họ lớn cỡ nào? Công việc tiếp thị và trang web của họ ra sao? Việc phát triển sản phẩm của họ tới đâu? Điểm yếu của họ là gì?

Nguyên lý tảng băng

Nếu như bạn nhìn vào một tảng băng thì bạn sẽ thấy là 90% của nó là nằm ở dưới nước. Chỉ có 10% là có thể thấy được bằng mắt thường. Bạn có thể so sánh điều này với việc miêu tả thị trường và việc quảng cáo.

Bạn cần phải bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường và nghĩ xem cách nào tốt nhất để tiếp cận với khách hàng của bạn. Sau hàng tuần nghiên cứu, bạn có thể kết thúc với việc làm ra năm cái trang web và 300 cái danh thiếp.

90% được sử dụng trong cuộc nghiên cứu. 10% mới được thể hiện.

- Các đề tài liên quan: Phương pháp nghiên cứu         

Bắt đầu Bán Sản phẩm
Các khách hàng là công ty
Kế hoạch tiếp thị
Tác động đến việc bán hàng
Trang web
Những lá thư bán hàng
Lựa chọn hệ thống phân phối
Các khách hàng
Quảng cáo - Các bảng chỉ dẫn
Miêu tả thị trường
Các tài liệu giới thiệu
Yếu tố mang tính cạnh tranh
Phương pháp nghiên cứu
Các đối thủ cạnh tranh
Thý và biểu týợng công ty - Danh thiếp
Chiêu đãi khai trương
Mạng lưới gia đình - Mạng lưới
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh