DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Các đối thủ cạnh tranh

Thực tế là bạn không bao giờ đơn phương độc mã trong một thị trường mà bạn muốn hoạt động.

Luôn có một hay nhiều công ty cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng cùng một loại nhu cầu như của bạn.

Hãy tìm hiểu về các đối thủ cạnh tranh – và thậm chí bạn phải àm việc này tốt hơn họ.

Thông tin

Đầu tiên, hãy xác định họ là ai, sau đó tìm cách thu thập càng nhiều thông tin về họ càng tốt:

  • Có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh?
  • Họ đã mở rộng ở mức nào – về phương diện địa lý?
  • Nhân viên của họ ở cấp độ nào?
  • Họ cung cấp dịch vụ gì?
  • Mức giá của họ?
  • Chất lượng của họ?
  • Điểm yếu của họ là gì, nếu có?
  • Hình ảnh của họ trong khách hàng là gì?

Bạn có thể có được những thông tin đó bằng nhiều cách. Bạn có thể gọi điện cho một đối thủ và yêu cầu họ cung cấp tài liệu giới thiệu về họ, tìm họ trên internet, ghé qua cửa hàng của họ, tìm thông tin trong thư viện, mua sản phẩm của họ, phỏng vấn những người sử dụng sản phẩm của họ, v.v…

Nếu như có quá nhiều đối thủ cạnh tranh để bạn có thể biết cụ thể về từng đối thủ, bạn phải xác định tổng số đối thủ cạnh tranh và cố gắng xác chỉ ra những đối thủ nào có nguy cơ đe dọa nhất cho sự tồn tại của bạn.

Hợp tác

Thông thường, cũng có ít khi có ý tưởng xem các đối thủ cạnh tranh của bạn như là một đồng nghiệp hay người cộng.

Nếu như thị trường dành cho dịch vụ của bạn đủ rộng hoặc có tiềm năng mở rộng, tất cả các bên đều sẽ được hưởng lợi từ việc hợp tác. Nếu như bạn có một đơn đặt hàng quá lớn mà bạn không thể tự mình giải quyết được, hai đối thủ cạnh tranh/đồng nghiệp có thể đến và giúp bạn đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Bắt đầu Bán Sản phẩm
Các khách hàng là công ty
Kế hoạch tiếp thị
Tác động đến việc bán hàng
Trang web
Những lá thư bán hàng
Lựa chọn hệ thống phân phối
Các khách hàng
Quảng cáo - Các bảng chỉ dẫn
Miêu tả thị trường
Các tài liệu giới thiệu
Yếu tố mang tính cạnh tranh
Phương pháp nghiên cứu
Các đối thủ cạnh tranh
Thý và biểu týợng công ty - Danh thiếp
Chiêu đãi khai trương
Mạng lưới gia đình - Mạng lưới
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh