DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Ví dụ về kế hoạch kinh doanh

Dưới đây là ví dụ về một kế hoạch kinh doanh cho phê, một công ty CNTT.

Bạn có thể tải các mẫu Kế hoạch Kinh doanh từ trang web này.

Mỗi kế hoạch kinh doanh gồm 13 trang và cho biết một doanh nghiệp thường có cấu trúc ra sao. Trình bày đơn giản, thuận tiện và dễ hiểu.

Tóm tắt - MoogTech

MoogTech phát triển và xây dựng phần mềm quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ, do đó nó được sử dụng trong thương mại điện tử và và thanh toán trực tuyến.

Khách hàng của chúng ta là các công ty cơ khí và điện tử là nhà thầu phụ của của các công ty lớn. Những công ty này sẽ tập trung các yêu cầu “nóng nhất” về áp dụng thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến.

Giá trung bình cho sản phẩm của chúng ta là: 57.000 với số dư đảm phí 51.000 trên mỗi khách hàng – Tỷ lệ đảm phí 79%

Doanh thu

Doanh thu năm đầu tiên dự tính là 654.000 với lợi nhuận 250.000 – một phần trong đó là lương của chúng ta

Chúng ta tin rằng việc tìm kiếm và triển khai dịch vụ cho 10 khách hàng trong năm đầu tiên là hoàn toàn khả thi.
Một khi các doanh nghiệp nhận ra rằng họ có thể phải thực hiện thanh toán điện tử, họ sẽ liên lạc với chúng ta – nếu họ biết công ty của chúng ta tồn tại.

Là công ty TNHH

Công ty của chúng ta là công ty TNHH với hai thành viên sáng lập là Lê Văn Yên và Nguyễn Tam Thanh.

Lê Văn Yên là kỹ sư chuyên về mạng, anh có hai năm kinh nghiệm làm việc cho một công ty máy tính và mạng internet.
Nguyễn Tam Thanh là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh có hai năm kinh nghiệm làm việc ở một phòng kế toán.

Download

Tới Dowload Center và tải về miễn phí các mẫu kế hoạch kinh doanh cho một quán cà phê, công ty công nghệ thông tin hay một công ty thiết kế đồ họa.

 

Tải kế hoạch kinh doanh
9 Bước để Xây dựng một Doanh nghiệp nhỏ
Bước 1 - Nguồn cá nhân
Bước 2 – Sản phẩm / Dịch vụ
Bước 3 – Hiểu thị trường
Bước 4 - Bán hàng và chiến lược marketing
Bước 5 - Tổ chức công ty
Bước 6 - Phát triển hệ thống kinh doanh
Bước 7 – Thu chi
Bước 8 - Vay tiền
Bước 9 - Mô hình kinh doanh
Ví dụ về kế hoạch kinh doanh
9 bước để khởi tạo kinh doanh
Ví dụ về Kế hoạch Kinh doanh
Tải về kế hoạch kinh doanh