DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Bước 7 – Thu chi

Bạn bắt buộc làm:

  • Đặt con số tài chính trên ý tưởng kinh doanh của bạn
  • Thuyết phục người đọc bằng con mắt tài chính mà bạn có một ý tưởng kinh doanh khả thi

Bằng ngân sách có thể tính toán bao nhiêu chi phí để thiết lập một doanh nghiệp và bao nhiêu chi phí để giữ cho các doanh nghiệp hoạt động.

Ngân sách, đối với nhiều doanh nghiệp, là một trong những điều tồi tệ nhất về việc bắt đầu. Họ sợ nó và nghĩ rằng chỉ có kế toán có thể làm cho ngân sách. Nó không phải là sự thật.

Làm ngân sách rất dễ

Ngân sách là khá đơn giản để thực hiện. Đó là bổ sung đơn giản và phép nhân. Chỉ cần mất một chi phí tại một thời điểm.

Đối với một công ty mới thành lập, bạn có thể cần phải mua 5 ghế văn phòng và chi phí là $ 50 mỗi cái. Các dòng trong ngân sách sẽ nói:

  • 5 ghế x $ 50 = $ 250

Ngân sách rất dễ dàng. Một dòng vào thời điểm đó và sau đó sử dụng các kỹ năng tính toán của bạn

Câu hỏi kế hoạch kinh doanh

Trong ngân sáchm bạn có thể tải kế hoạch kinh doanh mẫu và hỏi bản thân làm viêcc này:

Đánh giá ngân sách

Để ước tính bao nhiêu tiền bạn cần trước khi khởi động của doanh nghiệp, bạn phải có một ngân sách thiết lập.

Tìm hiểu thêm về việc thiết lập ngân sách.

Ngân sách hoạt động

Ngân sách hoạt động cung cấp một tổng quan về các chi phí hoạt động kinh doanh của bạn. Ngân sách hoạt động cung cấp cho bạn một tổng quan về chi phí hàng ngày của công ty. Nó cũng cung cấp cho bạn một cơ hội để tính doanh thu ước tính.

Tìm hiểu thêm về ngân sách hoạt động

 Dòng tiền trong ngân sách

Để tìm ra nhu cầu tiền mặt vào cuối mỗi tháng bạn phải làm việc trong một ngân sách dòng tiền.
Ngân sách lưu chuyển tiền tệ là một tổng quan về thời gian dự kiến thu nhập và chi phí trong một thời gian nhất định - thường là một tháng.

Tìm hiểu về ngân sách dòng tiền

Cài đặt bản kinh doanh mẫu

Đi vào trung tâm cài đặt và tìm bản kinh doanh mẫu cho kế hoạch kinh doanh của bạn.


Nhớ rằng, bạn quản lý tiền hoặc tiền quản lý bạn.
- T. Harv Eker, tác giả và diễn giả

Tải kế hoạch kinh doanh
9 Bước để Xây dựng một Doanh nghiệp nhỏ
Bước 1 - Nguồn cá nhân
Bước 2 – Sản phẩm / Dịch vụ
Bước 3 – Hiểu thị trường
Bước 4 - Bán hàng và chiến lược marketing
Bước 5 - Tổ chức công ty
Bước 6 - Phát triển hệ thống kinh doanh
Bước 7 – Thu chi
Bước 8 - Vay tiền
Bước 9 - Mô hình kinh doanh
Ví dụ về kế hoạch kinh doanh
9 bước để khởi tạo kinh doanh
Ví dụ về Kế hoạch Kinh doanh
Tải về kế hoạch kinh doanh