DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Sitemap

Trang chủ

Trang chủ

Viết kế hoạch kinh doanh

9 bước để khởi tạo kinh doanh

9 Bước để Xây dựng một Doanh nghiệp nhỏ
Bước 1 - Nguồn cá nhân
Bước 2 – Sản phẩm / Dịch vụ
Bước 3 – Hiểu thị trường
Bước 4 - Bán hàng và chiến lược marketing
Bước 5 - Tổ chức công ty
Bước 6 - Phát triển hệ thống kinh doanh
Bước 7 – Thu chi
Bước 8 - Vay tiền
Bước 9 - Mô hình kinh doanh
Tải kế hoạch kinh doanh
Ví dụ về kế hoạch kinh doanh


Các vấn đề kinh doanh Kế hoạch

Đào tạo Kiến thức Kinh doanh

Đào tạo Doanh Nhân
Trình bày qua power point cho doanh nhân

Bán hàng và chiến lược marketing

Bắt đầu Bán Sản phẩm
Các đối thủ cạnh tranh
Các khách hàng
Các khách hàng là công ty
Các tài liệu giới thiệu
Chiêu đãi khai trương
Kế hoạch tiếp thị
Lựa chọn hệ thống phân phối
Mạng lưới gia đình - Mạng lưới
Miêu tả thị trường
Những lá thư bán hàng
Phương pháp nghiên cứu
Quảng cáo - Các bảng chỉ dẫn
Tác động đến việc bán hàng
Thý và biểu týợng công ty - Danh thiếp
Trang web
Yếu tố mang tính cạnh tranh

Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể

Bán hàng trong thang máy
Các chính sách kinh doanh
Dự toán chi phí
Giá cả - các chi phí
Giá cả - thị trường
Hàng trong kho
Lợi ích từ khách hàng
Sản phẩm/dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Số lượng khách hàng thực tế
Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh của bạn?
Tiềm năng phát triển

Lập kế hoạch tài chính

Ba loại ngân sách quan trọng
Các ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm
Các nguồn tài chính cá nhân
Các nhà đầu tư
Kinh tế
Lượng tiền mặt đầy đủ
Lợi nhuận biên tế
Một ví dụ về ngân sách điều hành
Ngân sách điều hành
Ngân sách lưu chuyển tiền mặt
Ngân sách thành lập
Tài trợ là gì?
Tinh toan doanh thu cua ban

Người giúp đỡ

Global Compact
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng
Lương tâm xã hội

Tổ chức Công ty

Bảo hiểm
Cấu trúc pháp lý của công ty
Chính sách nhân viên
Kế toán
Ngân hàng
Thông lệ hành chính và các công việc bàn giấy


Liên hệ

Liên hệ dynamicbusinessplan.com