DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com

Viết Kế hoạch Kinh doanh

Đây là công cụ của bạn để viết một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo.

Nếu bạn muốn bắt đầu một doanh nghiệp bạn cần phải nói cho người nghe những gì bạn biết những gì để bắt đầu. Kế hoạch kinh doanh là công cụ thu thập ý tưởng của bạn bằng văn bản.

Khi bạn đã có ý tưởng của bạn được mô tả trong một tài liệu, bạn có thể thuyết phục các ngân hàng, bạn bè và các nhà đầu tư giúp bạn

9 bước để khởi tạo kinh doanh
Ví dụ về Kế hoạch Kinh doanh
Tải về kế hoạch kinh doanh

 

Các vấn đề với Kế hoạch kinh doanh

Tìm câu giải pháp cho vấn đề khởi tạo doanh nghiệp.

Khi bạn bắt đầu một doanh nghiệp, sẽ có những vấn đề bạn phải hiểu và suy nghĩ thấu đáo. Nếu bạn hiểu được vấn đề, bạn sẽ có nhiều thành công trong việc phát triển một doanh nghiệp lớn.

Hiểu và tạo ra thu nhập cho riêng bạn.

Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh