DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Đào tạo Doanh Nhân

Từ những trang viết này, chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy được chất xúc tác cho việc đào tạo những sinh viên ở trung học hoặc đại học trở thành những nhà kinh doanh.

Thêm vào đó, bạn có thể tải về những giáo trình sau để sử dụng miễn phí:

Gỡ bỏ những ràng buộc của Doanh Nhân

Chúng tôi gọi giáo trình đào tạo doanh nhân này là: Sự gỡ bỏ những ràng buộc của Doanh Nhân
Chúng tôi nghĩ rằng việc giáo dục doanh nhân một cách xuất sắc thì phải bao gồm 3 yếu tố sau:

  1. Sự sáng tạo – tạo ra nhiều ý tưởng kinh doanh
  2. Sự đổi mới – tìm ra giá trị của những ý tưởng đã được chọn lựa
  3. Tinh thần kinh doanh – phát triển một doanh nghiệp từ những ý tưởng sáng tạo

Ở đây bạn cũng có thể thấy được giáo trình này chủ yếu tập trung vào Doanh Nhân cũng như là việc phát triển một kế hoạch kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp là một xu hướng của thế giới

"Trên toàn thế giới, hầu hết sinh viên chỉ quan tâm đến việc thành lập doanh nghiệp như là một lựa chọn nghề nghiệp đang phát triển trong khi sự quan tâm đến truyền thống, chuyên môn nghề nghiệp trong kinh doanh đang dần suy giảm.
Kinh nghiệm nghiên cứu cho thấy rằng cả sự hiện diện của các chương trình giáo dục doanh nhân và hình tượng tích cực của các doanh nhân trong các trường đại học đều rất đáng khuyến khích cho những người tham gia có thể lựa chọn ngành nghề kinh doanh cho chính mình."
Giáo sư ngành Doanh Nhân Học, Trường đại học Kinh Tế EMPLYON, Pháp

Giáo trình đào tạo Doanh Nhân miễn phí

Giáo trình đào tạo doanh nhân có được là do việc chuyển thể những ý niệm sang thực tế, nó đối nghịch với việc hình thành từ kết quả của các cuộc thảo luận mà thành.

Và những gì bạn cần để nhận thấy nó sẽ được tìm thấy ở dưới đây:

Đọc 9 bước để khởi tạo một doanh nghiệp nhỏ, là nền tảng của các mẫu kế hoạch kinh doanh trên
Đào tạo Doanh Nhân
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh