DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Bước 6 - Phát triển hệ thống kinh doanh

Bạn bắt buộc phải:

  • Xây dựng tầm nhìn cho 3 năm tới
  • Để người đọc theo bạn trong kế hoạch tương lai

Nó có thể rất khó khăn để suy nghĩ 1-3 năm tới, bởi vì bạn đang ở giữa phát triển những ý tưởng liên quan đến kinh doanh mới của bạn.

Hãy thử tưởng tượng rằng bạn đang trên một chiếc trực thăng. Bạn bay lên và nhìn xuống công việc kinh doanh của bạn. Bạn nghĩ rằng:

"Làm thế nào tôi muốn cho doanh nghiệp của tôi phát triển trong thời gian ba năm?"

Câu hỏi kinh doanh

Trong kế hoạch kinh doanh, bạn tự hỏi bản thân:

Sự xuất hiện trong 3 năm tới

Để bắt đầu kinh doanh của bạn, bạn có thể phải giảm bớt tham vọng của bạn so với những gì bạn có trong suy nghĩ và ước mơ của bạn. Có lẽ thiếu vốn buộc bạn hạ thấp tham vọng của bạn. Nhưng bạn muốn thực hiện tham vọng của mình trong vòng ba năm.

Làm thế nào để bạn nhìn thấy doanh nghiệp của bạn trong một năm và trong ba năm?

Sản phảm và dịch vụ của bạn trong 3 năm tới

Một số chủ doanh nghiệp phải bán những thứ mà họ không thực sự muốn bán. Đôi khi cách duy nhất để bắt đầu.

Làm thế nào để bạn nhìn thấy sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong một năm và trong ba năm?

Khách hàng trong 3 năm

Có lẽ bạn đã bắt đầu với một loại khách hàng mà bạn biết về từ công việc trước đây của bạn, hoặc có thể công ty cũ của bạn là khách hàng đầu tiên của bạn, nhưng bạn muốn di chuyển trên và tìm thấy nhiều khách hàng mới hơn.

Kế hoạch tài chính trong 3 năm tới

Cố gắng thiết lập số liệu về tầm nhìn của bạn. Nó không phải là dễ dàng để chuyển đổi những giấc mơ và tầm nhìn đến con số chính xác nhưng nó giúp chúng ta thực tế hơn.

Khi bạn đã thực hiện ngân sách hoạt động của bạn cho một năm bạn có thể tạo một bản sao về điều này. Sau đó, bạn có thể thay đổi các số liệu liên quan để phù hợp với kế hoạch dài hạn của bạn.

Kế hoạch khác trong kinh doanh

Doanh nghiệp hiện đại thường đặt ra mục tiêu khác cho doanh nghiệp của họ chứ không phải chỉ lợi nhuận và các vấn đề quản lý.

Một số nhìn nhận mình như vậy đặc quyền mà họ có sức mạnh cá nhân để giúp các cộng đồng địa phương bằng cách nâng cao trình độ học vấn, và tham gia vào các hoạt động xã hội khác.

Loại khác đảm bảo điều kiện làm việc tốt hơn cho công nhân của họ hơn so với các chủ doanh nghiệp trung bình. Những người khác chắc chắn rằng sản xuất không gây ô nhiễm sông ở địa phương hoặc gây tổn hại cho công nhân.

Bạn có bất cứ mục tiêu đặc biệt cho doanh nghiệp của bạn không?

Cài đặt bản kinh doanh mẫu

Vào trung tâm cài đặt để tìm bản kinh doanh bạn mong muốn.


Bạn muốn gì trong 3 năm tới.
- Câu hỏi để hỏi bản thân

Tải kế hoạch kinh doanh
9 Bước để Xây dựng một Doanh nghiệp nhỏ
Bước 1 - Nguồn cá nhân
Bước 2 – Sản phẩm / Dịch vụ
Bước 3 – Hiểu thị trường
Bước 4 - Bán hàng và chiến lược marketing
Bước 5 - Tổ chức công ty
Bước 6 - Phát triển hệ thống kinh doanh
Bước 7 – Thu chi
Bước 8 - Vay tiền
Bước 9 - Mô hình kinh doanh
Ví dụ về kế hoạch kinh doanh
9 bước để khởi tạo kinh doanh
Ví dụ về Kế hoạch Kinh doanh
Tải về kế hoạch kinh doanh