DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Bước 3 – Hiểu thị trường

Trong phần này, bạn bắt buộc:

 • Hình dung khách hàng mình là ai
 • Thuyết phục được nhà đầu tư về nhu cầu thật của khách hàng.

Câu hỏi

Một số câu hỏi bạn nên đặt cho mình:

 • Có bao nhiều khách hàng tiềm năng?
 • Khách hàng nằm ở vùng nào: trung tâm, thành phố, hay ngoài thành phố, hoặc Châu Á, hoặc các nước khác?
 • Đàn ông, Phụ nữ, trẻ con?
 • Họ làm gì vào thời gian rảnh?
 • Tại sao họ trả cho sản phẩm của bạn?

Đối thủ cạnh tranh

Trong thị trường, bạn tìm hiểu bạn đang cạnh tranh với ai:

 • Chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh?
 • Giá cả như thế nào? Sản phẩm tồn đọng?
 • Chiến lược marketing và xây dựng website?
 • Chiến lược phát triển sản phẩm?
 • Điểm yếu của đối thủ nằm ở đâu ?

Cách thức nghiên cứu

Bạn cần phân biệt có 2 dạng nghiên cứu để tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng và thông tin nhu cầu của khách hàng:

 • Nghiên cứu trên máy tính – Bạn có thể tìm ngay trên mạng
 • Nghiên cứu thực tế – Hỏi trực tiếp khách hàng

Câu hỏi cho việc lập kế hoạch

Vào trung tâm cài đặt và tìm bản mâu để bạn có thể tự viết bản kế hoạch kinh doanh cho riêng mình.

Khách hàng

Thường, có sự khách biệt trong mô hình bán giữa khách hàng thường và khách hàng công ty. Khách hàng vãng lai mua hàng ít có tình hệ thống trong việc quyết định sản phẩm cần phải mua.

Tâm lý mua hàng của khách hàng của bạn là gì?

Khách hàng công ty

Có sự khác biệt giữa việc bán hàng cho công ty và cho cá nhân.

Bán hàng cho công ty thường là dựa trên những yêu tố gì ?

Khách hàng thực tế của bạn

It can be fairly easy to estimate the potential amount of customers. But how many will actually want to take money out of their purse and pay you for your product or service? This is much more difficult to estimate.

Rất dễ dàng hiểu được khách hàng thật sự của bạn muốn gì. Tuy nhiên thật khó để hiểu được có bao nhiêu khách hàng muốn trả cho món đồ đó? Thật khó để đoán được

Bạn có biết thực tế số khách hàng của bạn là ai không?

Thước đo cạnh tranh

Thước đo cạnh tranh là thứ khách hàng lựa chọn trên sản phẩm đặc biệt. Phụ thuộc vào sản phẩm, thước đo cạnh tranh sẽ khác nhau. Mỗi ngành nghề có thước đo khác nhau.

Thước đo trong ngành nghề của bạn là gì?

Cơ hội và thách thức của thị trường.

Thường thị trường có diễn biến khó lường ảnh hưởng đến công ty. Chính phủ có thể có bộ luật mới, ví dụ mọi người bắt buộc đeo mặt để bảo vệ mình khỏi khói. Nếu bạn bán đeo mặt, bạn có cơ hội rất lớn.

Động đất hay các biến động như vụ nỗ nhà máy hóa hoạc có thể làm ảnh hưởng đến sông ngòi, hoặc sự thay đổi có thể tạo xu hướng thời trang mới, hoặc thay đổi tạo một nguồn cầu lớn cho xã hội.

Vậy cơ hội và thách thức của thị trường là gì?

Cài đặt bản mẫu kế hoạc kinh doanh

Vào trung tâm cài đặt và tìm bản mâu để bạn có thể tự viết bản kế hoạch kinh doanh cho riêng mình.


Người thua thường tìm lí do, người thắng tìm sự phát triển
- Brian Tracy, Diễn giả và tác giả phát triển bản thân

Tải kế hoạch kinh doanh
9 Bước để Xây dựng một Doanh nghiệp nhỏ
Bước 1 - Nguồn cá nhân
Bước 2 – Sản phẩm / Dịch vụ
Bước 3 – Hiểu thị trường
Bước 4 - Bán hàng và chiến lược marketing
Bước 5 - Tổ chức công ty
Bước 6 - Phát triển hệ thống kinh doanh
Bước 7 – Thu chi
Bước 8 - Vay tiền
Bước 9 - Mô hình kinh doanh
Ví dụ về kế hoạch kinh doanh
9 bước để khởi tạo kinh doanh
Ví dụ về Kế hoạch Kinh doanh
Tải về kế hoạch kinh doanh