DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Mạng lưới gia đình - Mạng lưới

Có thể bố bạn, chú hay em họ sẽ mở ra cánh cửa cho bạn.

Sẽ rất có ích nếu người thân của bạn giới thiệu bạn trước với khách hàng tiềm năng.
Nếu khách hàng quen ai đó trong gia đình bạn, họ sẽ chịu lắng nghe những lời chào hàng của bạn cẩn thận hơn. Anh ta có thể nghĩ rằng bạn sẽ không lừa anh ta.

Tuy nhiên, đừng lạm dụng sự tin tưởng này.

Mạng lưới

Hãy lục tìm trong đầu bạn những người mà bạn đã gặp trong đời.
Bạn có từng và là một người bạn hay là một đồng nghiệp tốt với những người bạn biết, và với những người bạn biết hôm nay? Nếu như vậy, họ sẽ trở thành những đại sứ cho bạn và công việc kinh doanh của bạn.

Hãy nhớ đến những người bạn cũ ở trường, bạn học đại học, đồng nghiệp chỗ làm trước, bạn chơi bóng đá hay bóng cricket, bạn cùng phòng với bạn trong những năm đi học nước ngoài và, có thể, cả những người họ hàng mà bạn chỉ gặp một lần ở đám cưới.

Hãy gởi cho họ e-mail hay thư riêng thông báo rằng bạn đang bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Thường thì nếu như họ có thể tìm ra cách nào để giúp cho công việc kinh doanh của bạn phát triển, họ sẽ giúp. Vì họ thích bạn.

Bắt đầu Bán Sản phẩm
Các khách hàng là công ty
Kế hoạch tiếp thị
Tác động đến việc bán hàng
Trang web
Những lá thư bán hàng
Lựa chọn hệ thống phân phối
Các khách hàng
Quảng cáo - Các bảng chỉ dẫn
Miêu tả thị trường
Các tài liệu giới thiệu
Yếu tố mang tính cạnh tranh
Phương pháp nghiên cứu
Các đối thủ cạnh tranh
Thý và biểu týợng công ty - Danh thiếp
Chiêu đãi khai trương
Mạng lưới gia đình - Mạng lưới
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh