DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Thý và biểu týợng công ty - Danh thiếp

Để làm cho việc liên lạc và trao đổi thông tin của bạn trở nên chuyên nghiệp, bạn cần phải sử dụng loại giấy của công ty với tên, địa chỉ, trang web và các thông tin khác quan trọng về công ty.

Lọai giấy này cũng có thể được sử dụng để viết thư hay gởi hóa đơn.

Sử dụng biểu tượng cũng là một điều hay. Nó sẽ mang lại cho bạn một cảm giác tốt và với một biểu tượng phù hợp, nó có thể nói lên điều mà công ty bạn đang làm. Nhưng tuy nhiên, đó cũng không phải là một vấn đề cơ bản lắm cho sự tồn tại của công ty bạn.

Danh thiếp

Danh thiếp rất quan trọng. Nó giới thiệu với khách hàng tiềm năng về bạn và nó sẽ tạo cơ hội cho khách hàng nhớ về bạn khi bạn đã đi khỏi.

Bắt đầu Bán Sản phẩm
Các khách hàng là công ty
Kế hoạch tiếp thị
Tác động đến việc bán hàng
Trang web
Những lá thư bán hàng
Lựa chọn hệ thống phân phối
Các khách hàng
Quảng cáo - Các bảng chỉ dẫn
Miêu tả thị trường
Các tài liệu giới thiệu
Yếu tố mang tính cạnh tranh
Phương pháp nghiên cứu
Các đối thủ cạnh tranh
Thý và biểu týợng công ty - Danh thiếp
Chiêu đãi khai trương
Mạng lưới gia đình - Mạng lưới
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh