DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Lợi ích từ khách hàng

Khách hàng sẽ có được những lợi ích nào từ việc mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn?

Chính vì khách hàng đã phải trả tiền cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn nên điều quan trọng là bạn phải phân tích động cơ nào để khiến họ làm như thế. Nếu như bạn không nhận biết gì về những lợi ích này, bạn sẽ khó mà phát triển việc đưa dịch vụ hay sản phẩm đến cho khách hàng.

Thông thường, rất khó cho một người mới khởi nghiệp hình dung ra được loại yêu cầu nào của khách hàng đã được đáp ứng khi mua dịch vụ hay sản phẩm của mình. Nhà kinh doanh thường sẽ cho khách hàng biết về các tính năng của sản phẩm.

Đó chính là các thông tin thể hiện trên sản phẩm, thông tin trong nhãn sản phẩm, chẳng hạn như sản phẩm dài và rộng bao nhiêu, trọng lượng của sản phẩm hoặc một chiếc máy tính có thể truyền tải được bao nhieâu MHz. Tuy nhiên, khách hàng chỉ tập trung vào các lợi ích khi sử dụng dịch vụ hay khi mua một sản phẩm.

Các lợi ích được phân chia thành nhiều loại – các lợi ích đó có thể tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, tránh gaëp rắc rối, hoặc về vận chuyển. Một lợi ích dành cho khách hàng có thể là doanh số tăng, một bề ngoài đặc biệt hơn, được biết đến và công nhận, được chuyển đến một khu vực sống haáp daãn hôn hoặc có thể tiếp cận được với những đối thủ cạnh tranh của bạn khi bạn muốn thế.

Lợi ích nào và kết quả gì mà sản phẩm của bạn sẽ mang lại cho khách hàng?

Sản phẩm/dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh của bạn?
Bán hàng trong thang máy
Giá cả - các chi phí
Lợi ích từ khách hàng
Số lượng khách hàng thực tế
Tiềm năng phát triển
Giá cả - thị trường
Dự toán chi phí
Hàng trong kho
Các chính sách kinh doanh
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh