DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Dự toán chi phí

Để có thể dự toán xem bạn có thể kiếm được tiền từ việc kinh doanh của mình không, bạn phải tìm hiểu về những gì mà khách hàng của bạn sẽ sẵn sàng trả cho dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn đang chào bán.

Bạn cũng cần phải tìm hiểu xem phải mất bao nhiêu tiền để mua, nhập khẩu hoặc sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn

Chênh lệch giữa hai con số nói trên sẽ cho bạn biết bạn còn lại được bao nhiêu tiền để trả tiền thuê văn phòng, tiền điện thoại, tiền truy cập internet, chi phí tiếp thị và lương của bạn (lợi nhuận của công ty).

Ví dụ

Bạn bán các đĩa CD với giá $25 trên internet và có khuyến mãi như sau: “Không tính tiền phí gởi và đóng gói.” Việc tính toán của bạn phải được thực hiện như sau:

Giá bán:
- Tiền mua CD:
- Đóng gói và bao bì:
- Phí bưu điện:
= Lợi nhuận biên tế

25.00$
18.75$
01.00$
02.00$
03.25$ (13%)

Phép tính này cho bạn thấy rằng mỗi lần bạn bán được 1 CD với giá 25$, bạn còn lại 3.25$. Số tiền này phải dùng để trả cho các chi phí khác ngoài các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua, đóng gói và giao CD.

Con số này còn gọi là lợi nhuận bên tế hay lãi gộp.

Bạn có thể tính theo tỷ lệ phần trăm, được gọi là contribution ratio và giá bán. Phép tính được thực hiện như sau:

  • Lợi nhuận biên tế x 100/giá bán

Theo ví dụ bán CD ở trên, contribution ratio là:

  • 3.25$ x100/25$ = 13%
Sản phẩm/dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh của bạn?
Bán hàng trong thang máy
Giá cả - các chi phí
Lợi ích từ khách hàng
Số lượng khách hàng thực tế
Tiềm năng phát triển
Giá cả - thị trường
Dự toán chi phí
Hàng trong kho
Các chính sách kinh doanh
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh