DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh của bạn?

Hãy nhìn vào cộng đồng của bạn, một khu vực nào đó trong thành phố, một khu buôn bán lớn mới ra đời hoặc chợ của địa phương.

Bạn có thể mua bất kỳ một sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn thích. Nếu vậy thì tại sao bạn lại bắt đầu một công việc kinh doanh mới khi mà bạn đã có thể mua được mọi thứ? Bởi vì bạn có thể làm tốt hơn – hy vọng là thế.

Bạn phải tự hỏi “Bằng cách nào sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi có thể trở nên tốt hơn so với những sản phẩm/dịch vụ đã có?

Sự khác biệt có thể không lớn nhưng là cốt yếu.

Chẳng hạn:

  • Gia đình bạn có thể cung cấp cho bạn loại tôm rất tươi;
  • Rất ít người có được kỹ năng vi tính như bạn;
  • Quầy haøngcủa bạn gần trạm xe buýt;
  • Em họ của bạn hiện đang học tại Châu Âu và có giao lưu làm ăn với một người làm ăn ở Châu âu;
  • Trình độ học vấn của bạn giúp bạn có kiến thức mới để thực hiện công việc tốt hơn;
  • Tính cách của bạn có thể tạo thiện cảm cho khách hàng và khiến họ mua nhiều hơn;
  • Bạn đã có hơn 10 năm làm bạn với những tay mua hàng quan trọng.
Sản phẩm/dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh của bạn?
Bán hàng trong thang máy
Giá cả - các chi phí
Lợi ích từ khách hàng
Số lượng khách hàng thực tế
Tiềm năng phát triển
Giá cả - thị trường
Dự toán chi phí
Hàng trong kho
Các chính sách kinh doanh
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh