DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Các chính sách kinh doanh

Các quy định được đề ra từ chính sách kinh doanh của công ty giúp bạn vận hành công ty trôi chảy hơn.

Một khách hàng hay một đối tác yêu cầu bạn giảm giá hoặc yêu cầu kéo dài thời hạn bảo đảm và bạn phải trả lời rằng “Ồ, tôi không biết, tôi sẽ cần phải suy nghĩ về việc đó.” Điều đó không nên tí nào vì sẽ trông bạn không chuyên nghiệp.

Hãy quyết định và đưa ra các chính sách, ít nhất là cho những vấn đề sau:

  • Giá cả
  • Giảm giá
  • Điều khoản thanh toán
  • Bảo hành
  • Dịch vụ khách hàng
  • Các vấn đề về môi trường
- Các đề tài liên quan: Chính sách nhân viên

Sản phẩm/dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh của bạn?
Bán hàng trong thang máy
Giá cả - các chi phí
Lợi ích từ khách hàng
Số lượng khách hàng thực tế
Tiềm năng phát triển
Giá cả - thị trường
Dự toán chi phí
Hàng trong kho
Các chính sách kinh doanh
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh