DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Hàng trong kho

Bạn cần phải xem xét xem cần phải có bao nhiêu hàng trong kho trong công ty bạn.

Lý tưởng nhất là bạn luôn có trong kho những mặt hàng mà khách hàng của bạn muốn mua. Nhưng ngược lại, sẽ rất tốn kém nếu như bạn có quá nhiều hàng trong kho.

Có thể là thời trang sẽ thay đổi và khách hàng chuyển qua thích màu đỏ nhưng bạn chỉ có những cái màu xanh trong kho của mình. Điều đó thật xui xẻo vì những mặt hàng màu xanhtrong kho của bạn chẳng còn nghĩa lý gì.

20 % - 80 %

Một quy luật chung là 20% sản phẩm của một doanh nghiệp lại mang lại 80% thu nhập của cho doanh nghiệp đó. Hãy cố gắng phân bổ 80% còn lại của sản phẩm và loại bỏ chúng trong dòng sản phẩm của bạn. Nó có thể làm giảm nhu cầu phải lưu hàng nhiều trong kho.

Bạn cũng có thể thỏa thuận với nhà cung cấp của mình là họ chỉ giao sản phẩm khi bạn bán được sản phẩm. Tuy nhiên, việc này chỉ là mang tính chất quản lý tạm thời.

Sản phẩm/dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh của bạn?
Bán hàng trong thang máy
Giá cả - các chi phí
Lợi ích từ khách hàng
Số lượng khách hàng thực tế
Tiềm năng phát triển
Giá cả - thị trường
Dự toán chi phí
Hàng trong kho
Các chính sách kinh doanh
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh