DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Giá cả - các chi phí

Cuối cùng thì một nhà kinh doanh độc lập phải định giá sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Đối với nhiều người, đây là một lĩnh vực vẫn chưa được khám phá. Tuy nhiên, việc này cũng không gây ra quá nhiều phiền phức. Bạn chỉ cần ý thức được một số điều kiện có liên quan:

  • Cơ chế thị trường cho phép bạn được ấn định giá bán cao cho sản phẩm hay dịch vụ của mình nếu cung không đủ cầu.
  • Ngược lại, nếu cầu nhiều hơn cung thì bắt buộc bạn phải hạ giá bán

Các chi phí

Trước khi sản phẩm/dịch vụ của bạn đến được với khách hàng, một số các chi phí cộng dồn từ các hoạt động sẽ phải thanh toán, đó là:

  • Chi phí mua bán và có thể là chế biến nguyên liệu thô;
  • Tiền lương;
  • Phí vận chuyển, thuế nhập khẩu;
  • Phí hành chính, v.v…

Một khi bạn đã xác định được các chi phí của mình, bạn có thể dễ dàng ấn định một “giá hòa vốn” cho các sản phẩm/dịch vụ của bạn. Sau đó thêm vào số lợi nhuận yêu cầu sẽ ra giá bán. Đừng quên thêm vào thuế giá trị gia tăng hoặc các chi phí khác mà nhà nước yêu cầu nếu chi phí đó là bắt buộc ở nước bạn.

Bảng tính có thể như thế này:

Giá chi phí/nguyên vật liệu
+ Chi phí sản xuất
+ Lợi nhuận
= Giá bán

Giá chỉ là một trong nhiều yếu tố để đo lường khả năng cạnh tranh. Bạn còn phải chú ý vào khá nhiều các điều kiện khác như: dịch vụ, chất lượng, tiếp cận thị trường, danh tiếng hoặc “những câu chuyện hay’, v.v…

- Các đề tài liên quan: Giá cả - thị trường 

Sản phẩm/dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh của bạn?
Bán hàng trong thang máy
Giá cả - các chi phí
Lợi ích từ khách hàng
Số lượng khách hàng thực tế
Tiềm năng phát triển
Giá cả - thị trường
Dự toán chi phí
Hàng trong kho
Các chính sách kinh doanh
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh