DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Tiềm năng phát triển

Hầu hết các sản phẩm đều có một vòng đời nhất định trên thị trường.

Nó có thể dài hay ngắn phụ thuộc vào loại sản phẩm, dịch vụ. Sự phát triển của xã hội và công nghệ có ảnh hưởng đến vòng đời của sản phẩm.

Bốn giai đọan

Vòng đời sản phẩm có thể được chia thành bốn giai đọan:

3) Giai đoạn phát triển

 – sản phẩm lúc này đã chiếm vị thế chủ đạo và bạn lúc này có thể “vắt sửa bò”

2) Giai đọan “ngôi sao”

– mọi người đã bắt đầu biết về nó và mong muốn có một sản phẩm – thậm chí nó có thể hơi đắt

4) Giai đoạn mờ nhạt

– có quá nhiều người đã sử dụngi sản phẩm này và sẽ có một ngôi sao mới xuất hiện

1) Giai đoạn khai phá

– sản phẩm hoàn toàn mới và chỉ có ít người biết về sản phẩm và rất khó bán
 

Boston matrix

Vòng đời sản phẩm áp dụng cho hầu hết các sản phẩm và dịch vụ.

Ví dụ:

 1. Nếu như bạn mở một quán Bar và Càfê thể thao, nó sẽ không được biết đến trong thời gian đầu và chỉ có một ít khách đến Bar của bạn
  (Giai đọan khai phá)
   
 2. Nếu như Bar của bạn được điều hành tốt thì sau đó mọi người sẽ kháo nhau “Bạn đã ghé thử quán Bar và Càfê thể thao chưa? Tôi nghe nói là nó cũng hay đấy.’
  (Giao đoạn ngôi sao)
   
 3. Nếu như Bar của bạn tiếp tục được điều hành tốt, nhiều người đã bắt đầu biết về nó và sẽ thích thú với nó
  (Giai đọan phát triển)
   
 4. Nếu như không có gì thay đổi trong vòng 3 – 4 năm thì mọi người sẽ bắt đầu thấy nó tẻ nhạt và sẽ đi tìm các nơi khác
  (Giai đoạn mờ nhạt)

Công việc kinh doanh mới của bạn ở vị trí nào trong vòng đời sản phẩm? Nếu như ngay từ đầu nó đã nằm ở giai đoạn mờ nhạt, chắc chắn là bạn phải tìm cách biến nó thành giai đọan “ngôi sao.

Sản phẩm/dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh của bạn?
Bán hàng trong thang máy
Giá cả - các chi phí
Lợi ích từ khách hàng
Số lượng khách hàng thực tế
Tiềm năng phát triển
Giá cả - thị trường
Dự toán chi phí
Hàng trong kho
Các chính sách kinh doanh
9 bước để khởi tạo kinh doanh
Ví dụ về Kế hoạch Kinh doanh
Tải về kế hoạch kinh doanh