DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Ngân sách lưu chuyển tiền mặt

Ngân sách lưu chuyển tiền mặt sẽ giúp bạn xác định xem liệu bạn có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn của mình vào cuối tháng hay không.

Một bảng ngân sách lưu chuyển tiền mặt là một bảng khái quát theo trình tự thời gian các khoản thu và chi phí sẽ có trong một khoảng thời gian nhất định. Ngân sách lưu chuyển tiền mặt sẽ rất giống với ngân sách điều hành. Trong đó sẽ có nhiều mục tương tự.

 Tập trung vào lượng tiền mặt (tiền)

Ngân sách lưu chuyển tiền mặt tập trung vào lượng tiền mặt (tiền) cần phải lấy ra khỏi két sắt hay rút từ ngân hàng. Tiền mặt để trả lương hay trả cho các chủ nợ. Món tiền mặt này được tập trung từ tiền mặt khách hàng trả cho bạn. Nhìn vào két sắt hay bảng báo cáo từ ngân hàng bạn có thể thấy lượng tiền mặt mình đã chi xài.

Yêu cầu về vốn

Ngân sách lưu chuyển tiền mặt sẽ thể hiện nhu cầu về tiền mặt của công ty hàng tháng. Có tháng bạn sẽ thiếu tiền mặt để duy trì hoạt động của công ty. Nếu như ngân sách lưu chuyển tiền mặt thể hiện sự thiếu hụt tiền vào cuối tháng, bạn phải tìm cách bù vào. Bạn có thể kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau nhu sau:

  • Mượn tiền của ngân hàng
  • Yêu cầu chủ nợ trả nợ sớm
  • Trì hoãn việc thanh toán tiền cho các nhà cung cấp
  • Giảm một số chi phí không cần thiết nào đó
  • Hoãn thực hiện một dự án đầu tư lớn
  • Không rút tiền mặt cho nhu cầu cá nhân
  • Bắt đầu chiến dịch thanh toán ngay khi giao hàng
  • Kết hợp tất cả các cách trên

Việc lập bảng ngân sách thành lập và ngân sách điều hành sẽ không khó đối với cả những người không phải là kế toán, nhưng việc lập bảng ngân sách lưu chuyển tiền mặt thì hơi khó.

Sẽ có nhiều các con số chưa được biết để phải tính toán và đánh giá. Nó yêu cầu bạn phải có một cái nhìn rõ ràng về các ngân sách. Tuy nhiên, về cơ bản thì chúng vẫn là những điều thông thường nên bạn vẫn có thể thực hiện được.

 

Ba loại ngân sách quan trọng
Ngân sách điều hành
Ngân sách thành lập
Một ví dụ về ngân sách điều hành
Ngân sách lưu chuyển tiền mặt
Lợi nhuận biên tế
Tinh toan doanh thu cua ban
Các nguồn tài chính cá nhân
Lượng tiền mặt đầy đủ
Tài trợ là gì?
Các ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm
Các nhà đầu tư
Kinh tế
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh