DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Các ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm

Ngân hàng sẽ yêu cầu gì khi tài trợ cho việc khởi sự kinh doanh của bạn?

Công cụ tốt nhất để có thể đạt được một khoản tài trợ chính là một kế hoạch kinh doanh chi tiết.

Dựa vào các bảng ngân sách thành lập, ngân sách hoạt động và vào chính bản thân bạn để lập ra một bảng ngân sách lưu chuyển tiền mặt hoặc bạn có thể yêu cầu kế toán của bạn làm cho bạn. Bảng ngân sách này sẽ chỉ ra con số chính xác mà bạn có nhu cầu vay mượn.

Hãy trình bày kế hoạch kinh doanh cùng yêu cầu khoản vay của bạn cho ngân hàng và thảo luận về sự hợp tác trong tương lai giữa ngân hàng và công ty bạn.

Bạn đang được lượng giá

Để cho công ty bạn vay, ngân hàng sẽ đánh giá:

  • Nền tảng cá nhân cũng như tính cách cá nhân của bạn, xét về khía cạnh thương mại
  • Các nhiệm vụ, động cơ, chiến lược và hình thức kinh doanh dự tính của bạn
  • Kế hoạch bán hàng và tiếp thị của bạn
  • Nhu cầu vay và ngân sách

Bạn có thể đứng vững trước việc đánh giá này không?

Ba loại ngân sách quan trọng
Ngân sách điều hành
Ngân sách thành lập
Một ví dụ về ngân sách điều hành
Ngân sách lưu chuyển tiền mặt
Lợi nhuận biên tế
Tinh toan doanh thu cua ban
Các nguồn tài chính cá nhân
Lượng tiền mặt đầy đủ
Tài trợ là gì?
Các ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm
Các nhà đầu tư
Kinh tế
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh