DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Lượng tiền mặt đầy đủ

Khả năng thấy trước được nhu cầu về vốn để thực hịên công việc kinh doanh là một yếu tố quan trọng chính yếu.

Nếu như bạn thiếu vốn để thực hiện kế hoạch của mình thì việc kinh doanh của bạn có thể đi đến chổ bế tắt.
Khủng hoảng về tiền mặt có thể giết chết một dự án làm ăn mới.

Rõ ràng là có rất nhiều lý do khiến một công ty trở nên thiếu tiền mặt, nhưng một trong những lý do đó có thể là do người chủ không có khả năng kiếm đủ tiền đáp ứng nhu cầu tài chính thật sự phát sinh sau khi thành lập.

Có thể tránh vấn đề này bằng cách công ty của bạn phả đảm bảo được bơm đủ vốn để có thể đáp ứng yêu cầu của chính nó.
Hai lý do thường xuyên khiến một công ty thiếu vốn là:

Ngay từ đầu, người chủ doanh nghiệp đã phải tìm cách tiết kiệm tiền hoặc hạn chế các chi phí

Việc bán hàng diễn ra chậm hơn dự tính và kết quả là người chủ gặp phải vấn đề về tiền mặt do thiếu thu nhập

Bó chặt từng đồng
Nói chung, việc giới hạn các chi phí hoặc tiết kiệm tiền sẽ không được khuyến khích vì điều này có thể sẽ giới hạn các hoạt động của công ty cũng như giới hạn khả năng phát triển.
Vì vậy, bạn cần phải thấy trước được các chi phí cần thiết để thực hiện ý tưởng của bạn và không được nghi ngờ về sự cần thiết của những loại chi phí đó.

Việc bán hàng không được tốt
Thông thường thì để mọi việc đi lên và hoạt động sẽ yêu cầu nhiều thời gian hơn bạn dự kiến. Bắt đầu khởi sự, đầu tiên bạn phải tìm cách xây dựng một hình ảnh mang tính cạnh tranh, lôi kéo sự chú ý về sự tồn tại cũng như khả năng của bạn, thuyết phục khách hàng về sự thành thạo của bạn, v.v…

Điều này sẽ rất tốn kém thời gian. Rất tốn kém thời gian! Nếu như bạn nghĩ chỉ cần sáu tháng để kiếm đủ khách hàng thì bạn cần phải nhân thêm hai vào con số đó. Hãy cẩn trọng.

Chính vì vậy, điều quan trọng là bạn phải có đủ tiền để đứng vững trong khoảng thời gian đầu khó khăn và kiếm tiền ì ạch này. Bạn có thể đưa giai đoạn này vào các bảng ngân sách bằng cách tính toán ngân sách theo cách bi quan hoặc đưa ra sẵn một cảnh tượng tồi tệ nhất.

Mục đích của việc này là xác định các trường hợp tệ hại có thể xảy ra đối với công ty bạn (bán hàng chậm hơn mong muốn hay không bán hàng được) và cố gắng dự toán được khoản chi phí cho các tình huống đó.

Điều cơ bản trong việc kiếm tiền để bắt đầu việc kinh doanh là phải bơm đủ số vốn cần thiết cho nó.
Việc này sẽ cho phép bạn định đoạt và hành động trong bối cảnh là bạn đã dự đoán trước được các sự việc không thấy trước được, và nhờ thế, ngăn chặn trường hợp các hoạt động và sự phát triển của công ty bị trì hoãn.

- Các đề tài liên quan: Các nguồn tài chính cá nhân

Ba loại ngân sách quan trọng
Ngân sách điều hành
Ngân sách thành lập
Một ví dụ về ngân sách điều hành
Ngân sách lưu chuyển tiền mặt
Lợi nhuận biên tế
Tinh toan doanh thu cua ban
Các nguồn tài chính cá nhân
Lượng tiền mặt đầy đủ
Tài trợ là gì?
Các ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm
Các nhà đầu tư
Kinh tế
9 bước để khởi tạo kinh doanh
Ví dụ về Kế hoạch Kinh doanh
Tải về kế hoạch kinh doanh