DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Lợi nhuận biên tế

Bạn bán các đĩa CD với giá $25 trên internet và có khuyến mãi như sau: “Không tính tiền phí gởi và đóng gói.”

Việc tính toán của bạn phải được thực hiện như sau:

Giá bán:
- Tiền mua CD:
- Đóng gói và bao bì:
- Phí bưu điện:
= Lợi nhuận biên tế

25.00$
18.75$
01.00$
02.00$
03.25$ (13%)

Phép tính này cho bạn thấy rằng mỗi lần bạn bán được 1 CD với giá 25$, bạn còn lại 3.25$. Số tiền này phải dùng để trả cho các chi phí khác ngoài các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua, đóng gói và giao CD.

Con số này còn gọi là lợi nhuận bên tế hay lãi gộp.

Bạn có thể tính theo tỷ lệ phần trăm, được gọi là contribution ratio và giá bán. Phép tính được thực hiện như sau:

  • Lợi nhuận biên tế x 100/giá bán

Theo ví dụ bán CD ở trên, contribution ratio là:

  • 3.25$ x100/25$ = 13%

Lợi nhuận biên tế khi bán dịch vụ

Lợi nhuận biên tế sẽ khác nhau rất nhiều giữa các vụ buôn bán khác nhau. Ví dụ nêu trên đưa ra con số lợi nhuận biên tế khá khiêm tốn.

Hãy so sánh nó với một dịch vụ tư vấn quản lý và phát triển mà bạn có thể được trả 1500$ cho một lần nói chuyện. Trong trường hợp này, bạn chỉ chi 50$ cho chi phí trực tiếp để đi taxi đến khách sạn nơi diễn ra cuộc gặp gỡ khách hàng. Và việc này tạo ra 1450$ số lợi nhuận biên tế (97%).

Nhưng sau đó bạn có thể phải xem xét đến các chi phí cố định và bạn không thể mong đợi rằng mình có thể bán các cuộc nói chuyện đó 40 giờ trong một tuần.

Điều tương tự cũng xảy ra với các kế toán, luật sư, các nhà tư vấn tâm lý và các nhà tư vấn khác.

- Các đề tài liên quan: Giá cả - các chi phí 

Ba loại ngân sách quan trọng
Ngân sách điều hành
Ngân sách thành lập
Một ví dụ về ngân sách điều hành
Ngân sách lưu chuyển tiền mặt
Lợi nhuận biên tế
Tinh toan doanh thu cua ban
Các nguồn tài chính cá nhân
Lượng tiền mặt đầy đủ
Tài trợ là gì?
Các ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm
Các nhà đầu tư
Kinh tế
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh