DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Kinh tế

Ít người có nhiều tiền khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh và đầu tư vào công ty.

Và cũng vậy, không nhiều công ty đòi hỏi nguồn tài chính dồi dào để bắt đầu. Thông thường, một công ty tư vấn hoặc công ty phần mềm không bắt buộc phải có sẵn một nguồn vốn khổng lồ để bắt đầu hoạt động.

Bên cạnh kiến thức, những công ty này thường chỉ cần một cái điện thọai, một cái máy tính, mạng internet và phương tiện vận chuyển.

Điều này hoàn toàn ngược lại với việc kinh doanh bán lẻ ở các trung đại siêu thị; hoặc đối với những công ty cần phải có sự phát triển đầu tư chuyên sâu như công ty về công nghệ sinh học, hoặc công ty phát triển trò chơi vi tính và các công ty sản xuất.

Nếu như bạn bắt đầu với một cửa hàng vi tính nhỏ, yêu cầu về vốn của bạn sẽ nhanh chóng được gom đủ.

Bạn có khả năng gom được bao nhiêu tiền để làm ăn?

Ba loại ngân sách quan trọng
Ngân sách điều hành
Ngân sách thành lập
Một ví dụ về ngân sách điều hành
Ngân sách lưu chuyển tiền mặt
Lợi nhuận biên tế
Tinh toan doanh thu cua ban
Các nguồn tài chính cá nhân
Lượng tiền mặt đầy đủ
Tài trợ là gì?
Các ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm
Các nhà đầu tư
Kinh tế
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh