DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Một ví dụ về ngân sách điều hành

Dưới đây bạn sẽ thấy có nhiều loại chi phí khác nhau.

Có thể công ty của bạn sẽ không có tất cả các loại chi phí này. Nếu như vậy thì chỉ cần xóa đi khoản chi phí đó. Hoặc bạn có thể có thêm các chi phí khác, bạn hãy thêm chúng vào trong ngân sách.

Bảng ngân sách cần thể hiện đúng công ty bạn.

Cơ cấu của ngân sách điều hành

Tất cả các ngân sách điều hành của một công ty thương mại sẽ có cơ cấu như sau:

Doanh số / doanh thu
- các biến phí / hàng hóa được sử dụng    
= Lợi nhuận ròng
- chi phí cố định
- khấu hao
- lãi suất     
= lợi nhuận

Ngân sách điều hành

Ngân sách này được lập theo cấu trúc được giải thích ở trên.

Doanh số / doanh thu

 • Doanh số của sản phẩm/dịch vụ số 1
 • Doanh số của sản phẩm/dịch vụ số 2
 • Doanh số của sản phẩm/dịch vụ số … Dự toán doanh số cho từng loại sản phẩm/dịch vụ chủ yếu.

Các biến phí / hàng hóa được sử dụng

 • Nguyên vật liệu – nguyên vật liệu thô, thành phẩm bạn sử dụng để sản xuất hay bán
 • Lương – chỉ là lương trả cho công nhân trực tiếp sản xuất
 • Chi phí vận chuyển – và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển nguyên vật liệu thô và thành phẩm

Chi phí cố định

 • Lương – cho nhân viên ở văn phòng và cửa hàng
 • Tiền thuê nhà xưởng hay thuê văn phòng
 • Tiền trả hàng tháng cho dịch vụ công như Điện, Nước…
 • Chi phí cho bảo trì hay sửa chửa làm mới định kỳ của tòa nhà
 • Chi phí vệ sinh, lau kính…
 •  Chi phí xe cộ xăng nhớt / phụ cấp xe
 • Công tác phí
 • Chi phí cho điện thọai cố định trong văn phòng
 • Tiền tem thư, lệ phí bưu điện
 • Chi phí điện thọai di động
 • Chi phí thuê đường truyền Internet
 • Phí thuê bao hay quản lý và nâng cấp trang web
 • Chi phí làm tiếp thị, quảng cáo
 • Chi phí hội họp
 • Phí Bảo hiểm
 • Thiết bị vi tính
 • Mạng vi tính
 • Phí thuê đường line (vi tính)
 • Tiền thuê nhà xưởng hay văn phòng
 • Mua sắm linh tinh khác
 • Công tác bảo trì định kỳ
 • Lương cho kế tóan viên
 • Trả phí luật sư
 • Tiền trả cho dịch vụ tư vấn khác
 • Chi phí phát sinh dự trù 5%

Lãi suất

 • Lãi suất tiền vay ngân hàng
 • Lãi suất phải trả cho món vay ngân hàng
 • Lãi suất phải trả cho Nợ thấu chi của ngân hàng
 • Các món lãi suất khác phải thanh toán

Khấu trừ / khấu hao

 • Nhà xưởng hay tòa nhà làm việc
 • Máy móc thiết bị sản xuất
 • Các hạng mục khác

Tải miễn phí Ngân sách điều hành

Ba loại ngân sách quan trọng
Ngân sách điều hành
Ngân sách thành lập
Một ví dụ về ngân sách điều hành
Ngân sách lưu chuyển tiền mặt
Lợi nhuận biên tế
Tinh toan doanh thu cua ban
Các nguồn tài chính cá nhân
Lượng tiền mặt đầy đủ
Tài trợ là gì?
Các ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm
Các nhà đầu tư
Kinh tế
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh