DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Các nhà đầu tư

Nếu như bạn có đủ tự tin về ý tưởng của mình, và tin rằng nó sẽ tạo ra một mục tiêu kinh doanh hấp dẫn, bạn cần phải cố gắng để tiếp cận được với các nhà đầu tư tiềm năng.

Để làm cho ý tưởng kinh doanh của bạn trở nên hấp dẫn đối với nhà đầu tư, bạn phải đưa ra được một ý tưởng kinh doanh độc nhất vô nhị và cung cấp tài liệu liên quan đến dự án của bạn.

Nói cách khác, bạn cần phải tạo ra một cơ sở hấp dẫn và thú vị cho các hoạt động kinh doanh này để các nhà đầu tư tiền năng này cuối cùng có thể thấy được lợi nhuận từ ý tưởng của bạn.

Liên hệ với

Nếu như bạn đã sẵn sàng, bạn có thể liên hệ với:

  • Các nhà đầu tư mạo hiểm – là những nhà đầu tư chuyên nghiệp đang tìm kiếm một khả năng thu lợi cao bằng việc đầu tư vào các dự án kinh doanh phát triển với tốc độ cao.
     
  • Các nhà đầu tư riêng lẻ - là những cá nhân đầu tư vào các dự án làm ăn trên cơ sở cá nhân.

Các chương trình tài trợ công khai

Các chính phủ khác nhau trên toàn cầu thường thích hỗ trợ các nhà khởi nghiệp bằng cách này hay cách khác. Họ có thể bằng nỗ lực của mình để khuyến khích các dự án khởi nghiệp bằng cách đưa ra những chương trình tài trợ.

Các chương trình này có thể hỗ trợ sự phát triển của khu vực nông thôn, các lĩnh vực kỹ thuật cao, công nghệ sinh học, các lĩnh vực dịch vụ hoặc các lĩnh vực khác. Hãy liên hệ với các cơ quan nhà nước địa phương hoặc trung ương. Họ sẽ biết đến các chương trình tài trợ dự án ở vùng của bạn.

Nợ nhà cung cấp (gối đầu)

Có thể bạn đang ở vị thế có thể yêu cầu các nhà cung cấp của bạn cho phép bạn thanh toán trễ từ 3 đến 5 tháng. Nếu như đúng như vậy, họ có thể giúp vốn cho bạn trong thời gian đầu.

Cụ thể, nếu bạn biết một nhà sản xuất giày thể thao, nhà sản xuất này có thể cho bạn “mượn” 500 đôi giày trong vòng 4 tháng. Bạn bán được tất cả và sau đó thanh toán cho nhà nhà sản xuất đó tiền bạn còn nợ và giữ lại phần lãi.

Bất cứ hình thức gối đầu nào cũng sẽ giúp bạn bắt đầu.

Các đề tài liên quan: Kế Hoạch Kinh Doanh

Ba loại ngân sách quan trọng
Ngân sách điều hành
Ngân sách thành lập
Một ví dụ về ngân sách điều hành
Ngân sách lưu chuyển tiền mặt
Lợi nhuận biên tế
Tinh toan doanh thu cua ban
Các nguồn tài chính cá nhân
Lượng tiền mặt đầy đủ
Tài trợ là gì?
Các ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm
Các nhà đầu tư
Kinh tế
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh