DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Chính sách nhân viên

Nếu như bạn có ý định thực hiện việc xuất khẩu, sẽ là ý tốt nếu như ngay từ đầu bạn chú ý đến chính sách nhân viên của mình.

 Không chỉ là những người trong công ty bạn mà cả những nhân viên ở các công ty mà bạn có quan hệ hợp đồng phụ.

Khách hàng nước ngoài

Nhiều khách hàng nước ngoài sẽ yêu cầu bạn giải trình về trách nhiệm xã hội từ công việc kinh doanh của bạn. Người tiêu dùng ở Châu Âu, Mỹ, Úc hay những nơi khách thường yêu cầu sản phẩm được sản xuất trên cơ sở tôn trọng người lao động.

Vì vậy, để có thể bán sản phẩm của mình, bạn phải đối xử với nhân viên của mình theo đúng các quy định của các thỏa thuận quốc tế.

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội có nghĩa là bạn phải tuân thủ các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế. Bạn phải chứng minh rằng:

  • Không sử dụng lao động trẻ em
  • Không cưỡng bức lao động
  • Có các chương trình về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản
  • Bảo đảm quyền tự do liên hợp và đàm phán thỏa ước lao động tập thể
  • Không phân biệt đối xử
  • Không xử dụng hình phạt vi phạm kỷ luật, không sử dụng hoặc ủng hộ việc sử dụng nhục hình, v.v…
  • Giờ làm việc trung bình 48 giờ/tuần, được nghỉ ít nhất một ngày
Cấu trúc pháp lý của công ty
Kế toán
Ngân hàng
Thông lệ hành chính và các công việc bàn giấy
Chính sách nhân viên
Bảo hiểm
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh