DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Bảo hiểm

Khi điều hành một công ty, bạn phải mua những loại bảo hiểm thích hợp để giảm thiểu các rủi ro cho mình.

Bạn cần lọai bảo hiểm nào và bao nhiêu, điều đó tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh của bạn.

Mỗi lọai bảo hiểm sẽ được gọi tên khác nhau ở các công ty bảo hiểm khác nhau. Bảo hiểm có thể được chia thành ba lọai:

 • Bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật quốc gia
 • Bảo hiểm cho chủ sở hữu
 • Bảo hiểm giúp hạn chế các rủi ro cho công ty

Vì vậy, bạn cần phải tìm hiểu về phạm vi bảo hiểm của từng loại bảo hiểm. Thường công việc này không dễ.

Bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật quốc gia

Loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật của từng nước sẽ khác nhau. Nhưng thông thường thì người ta sẽ bắt buộc mua bảo hiểm cho nhân viên.
Bảo hiểm phải có phạm vi bao gồm bị thương tật khi làm việc, các vấn đề sức khỏe, tử vong và các vấn đề cá nhân khác có thể gây ảnh hưởng đến nhân viên và gia đình anh ta.

Bảo hiểm cho chủ sở hữu

Nếu như bạn bắt đầu một công ty sở hữu tư nhân, bản thân bạn sẽ ít khi được bảo hiểm. Bạn là chủ, không phải là nhân viên. Vì vậy, bạn phải mua bảo hiểm đối với các thương tật khi bạn làm việc trong công ty.

Bảo hiểm giúp giảm thiểu rủi ro cho công ty

Các công ty bảo hiểm có thể bán bất kỳ loại bảo hiểm nào mà bạn có thể nghĩ ra. Chỉ còn là vấn đề giá cả cho từng loại bảo hiểm. Vì vậy, bạn cần phải xem xét xem loại rủi ro nào bạn có thể chấp nhận được. Việc đó chính là quản lý rủi ro.

Những loại bảo hiểm thông thường cần mua nhất là:

 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp – đối với các tổn thất mà bạn có thể xảy ra, vốn là hậu quả của việc kinh doanh
   
 • Bảo hiểm cháy, trộm và nước
   
 • Bảo hiểm đối với tình trạng thua lỗ sẽ bao gồm bảo hiểm đối với các khoản lỗ do bị gián đoạn động kinh doanh trong thời gian dài
   
 • Bảo hiểm dự án, phục vụ cho dự án xây dựng tư nhân quy mô lớn
   
 • Bảo hiểm vận chuyển, công ty với nhu cầu chuyên chở lớn nên mua lọai bảo hiểm phù hợp

Bạn có thể tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia bảo hiểm trong kinh doanh. Những người này có thể giúp bạn tìm ra một phạm vi bảo hiểm tốt nhất với chi phí thấp nhất.
Có những nhà tư vấn rất nghiêm túc, nhưng có lúc bạn có thể gặp phải một nhà tư vấn không được đàng hoàng.

Một cách khác là hỏi kế toán của bạn. Chỉ có một số ít kế toán là chuyên gia về bảo hiểm, còn hầu hết thì họ cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Cấu trúc pháp lý của công ty
Kế toán
Ngân hàng
Thông lệ hành chính và các công việc bàn giấy
Chính sách nhân viên
Bảo hiểm
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh