DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Thông lệ hành chính và các công việc bàn giấy

Rất nhiều doanh nghiệp cho rằng công việc bàn giấy chính là một “kẻ giết người.”

Họ thích khái niệm “làm việc” chỉ bao gồm xây nhà, phục vụ khách hàng ở nhà hàng hay tạo ra các sản phẩm hóa sinh. Nhưng để có thể “làm việc” được thì những công việc bàn giấy phải đâu vào đấy.

Công việc hành chính

Bạn cần phải xây dựng những thông lệ để đảm bảo cho những công việc hành chính được thực hiện ít nhất như sau:

 • Kiểm soát các hóa đơn liên quan đến thu nhập và chi phí
 • Thường xuyên lên sổ các hóa đơn
 • Giải quyết các vấn đề thuế/thuế bán hàng và các nghĩa vụ khác mà nhà nước yêu cầu
 • Gởi hóa đơn cho khách hàng
 • Thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp
 • Thanh toán lương cho nhân viên
 • Thường xuyên xem các báo cáo về lợi nhuận và lỗ
 • Đặt hàng các sản phẩm mới
 • Viết thư
 • Trả lời điện thoại, e-mail

Các chính sách kinh doanh

Các quy định được đề ra từ chính sách kinh doanh của công ty giúp bạn vận hành công ty trôi chảy hơn.

Một khách hàng hay một đối tác yêu cầu bạn giảm giá hoặc yêu cầu kéo dài thời hạn bảo đảm và bạn phải trả lời rằng “Ồ, tôi không biết, tôi sẽ cần phải suy nghĩ về việc đó.” Điều đó không nên tí nào vì sẽ trông bạn không chuyên nghiệp.

Hãy quyết định

Hãy quyết định và đưa ra các chính sách, ít nhất là cho những vấn đề sau:

 • Giá cả
 • Giảm giá
 • Điều khoản thanh toán
 • Bảo hành
 • Dịch vụ khách hàng
 • Các vấn đề về môi trường
Cấu trúc pháp lý của công ty
Kế toán
Ngân hàng
Thông lệ hành chính và các công việc bàn giấy
Chính sách nhân viên
Bảo hiểm
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh