DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Kế toán

Nếu như bạn bắt đầu bằng công ty nhỏ chỉ với một nhân viên, bạn có thể phải tự làm luôn việc kế toán.

Công ty phát triển và lúc ấy bạn mới thuê thêm nhân viên. Có rất nhiều hoạt động sẽ phát sinh trong công ty. Và sau đó, bạn sẽ gặp phải khó khăn khi làm công việc kế toán của mình. Lúc này là lúc bạn cần phải tìm một ai đó để chăm lo cho công việc kế toán và tài chính của bạn.

Bấy giờ bạn có thể tập trung vào việc phát triển kinh doanh và bán hàng.

Thuê một nhân viên kế toán

Bạn cũng có thể thuê một nhân viên kế toán hoặc đưa việc đó cho một công ty kế toán nào đó làm.

Nên nhớ bạn vẫn phải là người chịu trách nhiệm chính đối với tình hình tài chính của công ty.

Hãy tìm đọc sổ tay về các đề tài này tại.

Cấu trúc pháp lý của công ty
Kế toán
Ngân hàng
Thông lệ hành chính và các công việc bàn giấy
Chính sách nhân viên
Bảo hiểm
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh