DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Ngân hàng

Ngay sau khi bạn đăng ký thành lập công ty, bạn nên mở ngay một tài khoản ngân hàng riêng cho công ty bạn.

Đừng thanh toán các chi phí kinh doanh từ tài khoản cá nhân. Và cũng không nên rút tiền từ tài khoản công ty nhiều hơn lợi nhuận kiếm được để sử dụng cho mục đích cá nhân. Lợi nhuận của công ty chính là “tiền lương của bạn”

Nếu như có thể, hãy thực hiện tất cả các giao dịch của bạn thông qua ngân hàng. Nó sẽ giúp công tác quản lý tài chính của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Cấu trúc pháp lý của công ty
Kế toán
Ngân hàng
Thông lệ hành chính và các công việc bàn giấy
Chính sách nhân viên
Bảo hiểm
Tổ chức Công ty
Dòng sản phẩm/dịch vụ cụ thể
Lập kế hoạch tài chính
Bán hàng và chiến lược marketing
Người giúp đỡ
Đào tạo Kiến thức Kinh doanh