Kế Hoạch Kinh Doanh Metro

Kế hoạch kinh doanh Business Plan – How to Start a Business  Plan d’Affaire -  Créer une entreprise 启动自己的企业 Plan de Negocios – Como iniciar un negocio Plano de Negócios – Como iniciar um negócio
Français
English
中文
Español
Português 

TRANG CHỦ  |  SHOP  |  LIÊN HỆ  |  GIỚI THIỆU

Tinh toan doanh thu cua ban

Các đề tai lien quan:

Ở mục này, bạn có thể tìm thấy cho mình cách tính toán để có thể tăng doanh thu góp phần vào việc kinh doanh một cách có hiệu quả.

Tăng doanh thu bằng cách nào?
Bạn có thể đồng thời thấy được cần có bao nhiêu hàng hóa hoặc bỏ ra bao nhiêu thời gian để có thể đạt được mục tiêu thu nhập của mình bằng cách điền vào những khoảng trống cho những câu dưới đây.

Điền:
Nhu cầu lợi nhuận (hay mức lương) cho 1 năm:
Định phí cho 1 năm:
Chi phí tiền lương cho 1 năm:
Tỉ lệ góp vốn: % % - Trợ giúp
Giá bán trung bình so với số lượng hàng hóa đã bán

Ngân Sách Điều Hành
Ngân sách này được tính toán từ những số liệu có được sau khi bạn điền vào các ô dưới đây.

Ngân sách điều hành cho môt năm kinh doanh:

Doanh Thu: số tiền
- Biến phí/việc sử dụng hàng hóa: số tiền
= Lãi gộp: số tiền
- Tiền lương cho công nhân: số tiền
- Chi phí khác: số tiền
= Lợi nhuận (tiền lời): số tiền

Doanh số bán hàng cần để có thể đáp ứng được ngân sách trên
(Cách tính: Doanh Thu / giá bán cho mỗi đơn vị hàng hóa = số hàng hóa đã bán được)
 
Doanh số trong 1 năm: đơn vị
Doanh số trong 1 tháng: đơn vị (11 mdr.)
Doanh số trong 1 tuần:  đơn vị (47 weeks)
Doanh số trong 1 ngày: đơn vị (300 days)
Mong Muốn và Thực Tế
Cần lưu ý rằng bạn chỉ có thể nhận thấy doanh thu là XX$ thông qua những tính toán trong phần nhập liệu trên đây chứ chưa thể tìm được doanh thu XX$ cần có để đạt được lợi nhuận mong muốn là YY$.

Hợp lý hóa sản xuất với kinh doanh dịch vụ
Phương pháp này được sử dụng để tính toán doanh số và doanh thu cần có để sử dụng trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Để sau đó bạn có thể tính toán được cần bao nhiêu đơn vị/thời gian/phương án để đạt được lợi nhuận mong muốn.
  • Một cửa hàng cà phê luôn dự tính xem họ cần phải bán được bao nhiêu ly cà phê

  • Một người thợ cắt tóc luôn dự tính xem họ cần phải cắt tóc được cho bao nhiêu người

  • Cơ sở cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng phà luôn dự tính xem họ cần phải chở được bao nhiêu xe và hành khách đến bờ bên kia

  • Một nha sĩ luôn dự tính xem ông ta phải chữa răng được cho bao nhiêu người

  • Một tư vấn viên luôn dự tính xem anh ta cần bao nhiêu giờ để có thể hoàn thành công việc tư vấn của mình
     Cách tính tỉ lệ góp vốn

Số tiền

%

Nhập vào tỉ lệ giá vốn hàng bán:
 - Chi phí mua dịch vụ/hàng hóa từ nhà cung cấp:
= Lãi gộp & - tỉ lệ = CR
quay lại
Tỉ lệ góp vốn
Tỉ lệ góp vốn cho thấy tỉ lệ phần trăm chi phí cố định mà bạn đã đóng góp vào trong một hoạt động kinh doanh.

- Read more about Contribution Margin and Contribution Ratio
- Learn about Financial Management - control your business
- Read more about Operating Budget- Hãy bấm chuột vào đây và chia sẽ kinh nghiệm của bạn về:
Tinh toan doanh thu cua ban

 
lehuuson, vietnam 24-08-2012
tinh doanh thu hang ngay la voi minh thich hop nhat

xuyen, vietNam 02-07-2012
chýa co kinh nghiem

 


Shop và tải về
-Shop và tải về


Copyright © 2012 Dynamic Business Plan          20-10-2014


Ngân sách
Ba loại ngân sách quan trọng
Tinh toan doanh thu cua ban
Ngân sách lưu chuyển tiền mặt
Ngân sách thành lập
Một ví dụ về ngân sách điều hành
Ngân sách điều hành
Các loại ngân sách khácAccounting in Small Biz


FREE - Startup Budget