Kế Hoạch Kinh Doanh Metro

Kế hoạch kinh doanh Business Plan – How to Start a Business  Plan d’Affaire -  Créer une entreprise 启动自己的企业 Plan de Negocios – Como iniciar un negocio Plano de Negócios – Como iniciar um negócio
Français
English
中文
Español
Português 

TRANG CHỦ  |  SHOP  |  LIÊN HỆ  |  GIỚI THIỆU

Cấu trúc pháp lý của công ty

Các đề tai lien quan:

Các quốc gia sẽ lựa chọn các cách khác nhau để tổ chức cấu trúc pháp lý của một công ty.

Vì vậy, bạn cần liên hệ với cơ quan nhà nước ở địa phương để tìm hiểu xem cơ cấu xã hội kinh doanh ở nước bạn như thế nào.

Ở hầu hết các nơi trên thế giới có ba loại hình pháp lý chủ yếu được sử dụng để điều hành các tổ chức kinh doanh nhỏ. Chúng bao gồm:

  • Sở hữu Tư nhân – chỉ có một người bỏ tiền ra cho các hoạt động kinh doanh
     
  • Hợp danh – có từ hai người trở lên cùng nhau bỏ vốn hoặc điều hành một dự án kinh doanh
     
  • Công ty/công ty trách nhiệm hữu hạn – áp dụng cho một số bạn bè/người thân gia đình cho đến hàng ngàn người mua cổ phần trong một công ty

- Kế hoạch kinh doanh

1) Sỡ hữu tư nhân
Hầu hết các doanh nghiệp mới được thành lập là các doanh nghiệp tư nhân. Hình thức này thường không đòi hỏi phải đáp ứng nhiều thủ tục, không có luật lệ nào quy định về việc bạn phải lưu giữ lại những lọai hồ sơ nào.

Cũng không có yêu cầu nào buộc công ty bạn phải kiểm toán kết quả kế toán hay yêu cầu bạn phải nộp các thông tin về tình tài chính của công ty bạn tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Với loại hình này bạn vẫn phải trả tiền thuế trên lợi nhuận của mình.

Điểm bất lợi lớn nhất của hình thức sỡ hữu tư nhân là bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản nợ nào của công ty. Nếu như bạn phá sản, các chủ nợ của bạn có quyền tịch thu và bán các tài sản cá nhân của bạn cũng như cả công ty.

2) Hợp danh
Hợp danh là tập hợp một cách có hiệu hiệu quả những cá nhân, vì vậy, vẫn tồn tại những vấn đề pháp lý liên quan đến trách nhiệm cá nhân. Ít có hạn chế trong việc thành lập một công ty hợp danh với người khác (hay những người khác) và cũng có nhiều điểm thuận lợi.

Bằng cách góp chung vốn, nguồn vốn của bạn sẽ nhiều hơn. Bạn sẽ cung cấp được một số các kỹ năng cho công ty của mình. Và nếu như bạn bị ốm thì công việc kinh doanh vẫn chạy được.

Điểm bất lợi lớn nhất là trong trường hợp nếu như người góp vốn cùng bạn phạm phải một sai lầm, chẳng hạn như ký phải một hợp đồng tai hại mà bạn không biết hay không đồng ý. Lúc này, mọi thành viên của hợp danh đều phải chung vai gánh vác hậu quả.
Trong những trường hợp như thế, tài sản cá nhân của bạn cũng có thể bị lấy đi để trả nợ cho chủ nợ, dù là sai lầm đó không phải do lỗi của bạn.

3) Công ty trách nhiệm hữu hạn
Như cái tên đã nói rõ, với hình thức công ty này, trách nhiệm của bạn sẽ được giới hạn trong số tiền mà bạn đóng góp theo hình thức góp vốn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một pháp nhân độc lập, tách biệt với các cổ đông, giám đốc và quản lý của nó. Trách nhiệm của các cổ đông chỉ giới hạn trong phạm vi số tiền đã trả hay chưa trả để mua phần vốn.

Tuy nhiên, có rất nhiều hạn chế được áp dụng đối với loại hình này. Công ty phải lập và duy trì một số loại sổ sách kế toán. Bạn phải chỉ định một công ty kiểm toán và lưu trữ các chứng từ hàng năm với cơ quan đăng ký kinh doanh, bao gồm cả các sổ sách kế toán cùng các chi tiết về các giám đốc và các giao dịch thế chấp.

Bất lợi lớn nhất của lọai hình này là bạn phải trả nhiều tiền để thành lập nó và có rất nhiều quy định pháp luật phải tuân thủ.

Thực tế bạn phải đăng ký công ty của mình như thế nào thì tùy thuộc vào quốc gia mà bạn sống. Hãy liên hệ với cơ quan nhà nước để có thêm thông tin.

- Các đề tài liên quan: Ngân hàng- Hãy bấm chuột vào đây và chia sẽ kinh nghiệm của bạn về:
Cấu trúc pháp lý của công ty

 
chung quan, vietnam 17-09-2011
lay uy lam goc,lay tinh cam lam thu 1

Lương Thị Thúy Anh, Việt Nam 21-07-2011
Tôi vừa thành lập công ty TNHH với 1 anh bạn nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều và mình lại không qua đào tạo kinh tế nên cảm thấy rất mơ hồ, nếu anh chị nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo cho tôi với. xin cảm ơn rất nhiều !

tran ngoc Vinh, Viet Nam 23-04-2011
hoc hoi

huong, viet nam 24-11-2009
muon nhan bai nay

 


Shop và tải về
-Shop và tải về


Copyright © 2012 Dynamic Business Plan          26-10-2014


Kế toán
Thông lệ hành chính và các công việc bàn giấy
Ngân hàng
Bảo hiểm
Đối tác / các nhà tư vấn
Các chính sách kinh doanh
Cấu trúc pháp lý của công ty
Xác định vị trí
Chính sách nhân viênAccounting in Small Biz


FREE - Startup Budget