DynamicBusinessPlan.com
Fritz Sybergs Vej 9
DK 8270 Hojbjerg
Scandinavia
info@dynamicbusinessplan.com
UK
ES
PT
VI
CH
FR

Kế hoạch Kinh doanh là gì

Một kế hoạch kinh doanh năng động

Một kế hoạch kinh doanh là một bản miêu tả về một ý định kinh doanh mà bạn muốn bắt đầu thực hiện. Nó cũng là một kế hoạch về việc bạn muốn điều hành và phát triển ý định kinh doanh đó như thế nào.

Sau khi lập ra một kế hoạch kinh doanh, bạn sẽ có được những kiến thức hiểu biết về thế giới kinh doanh, một thế giới mà tương lai của bạn thuộc về.

Kế hoạch kinh doanh là sự thu thập của tất cả các mảnh nhỏ và tiểu tiết có được từ việc chuẩn bị kinh doanh và từ những kinh nghiệm về cuộc sống của bạn có liên quan đến việc kinh doanh của bạn. Nó sẽ mang lại cho bạn một sự khởi đầu được chuẩn bị kỹ càng – mang lại lợi ích cho những nhà khởi nghiệp, gia đình của họ, mạng lưới cá nhân, các nhà tư vấn và cả cho các nguồn tài chính.

Bạn không nên coi việc chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh là lời tuyên bố cuối cùng đối với việc kinh doanh. Nó phần nào giống với một nền tảng mà từ đó bạn có thể vươn tới thế giới kinh doanh. Thế giới kinh doanh vốn là là một thế giới đầy năng động và vì vậy, kế hoạch của bạn để kinh doanh cũng phải rất năng động.

Việc đưa ra một kế hoạch kinh doanh sẽ phục vụ cho rất nhiều mục đích:

  • Giúp bạn cơ cấu và nhận ra tầm nhìn của mình
  • Thu thập kiến thức và lôi kéo thông tin về với bạn
  • Thúc đẩy việc tạo ra một nền tảng để đi đến những quyết định kinh doanh tốt hơn
  • Thuyết phục gia đình bạn, các ngân hàng và các nhà đầu tư khác mà bạn mong muốn nhận được sự đầu tư của họ
  • Là bằng chứng của sự cống hiến
  • Là cơ sở để có được những lời khuyên tốt hơn từ phía những người cộng tác hay cộng sự.
Các đề tài liên quan: Nội dung của kế hoạch kinh doanh